Antal: 0 | Pris: DKK 0,00 | Vis vogn | Tøm vogn | Til kassen   

Samtykkeerklæring

Når du møder op til din første session hos en af Training Consults behandlere, vil du blive bedt om at skrive under på en samtykkeerklæring for behandling/rådgivning og databehandling svarende til den nedenstående. Dette er et EU-lovkrav og en forudsætning for at vi må håndtere dine data (navn, telefonnummer og mailadresse), som vi gør, når vi skriver noter og kommunikerer med dig. Du har selvfølgelig ret til at få slettet dine data efterfølgende, hvis du ønsker det.

Booker du online eller aftaler vi en session via SMS/mail, sender behandleren dig samtykkeerklæringen på mail sammen med din bekræftelse på aftale. Med mindre behandleren hører andet fra dig, anses aftalen og samtykkeerklæringen for accepteret.

   

Samtykkeerklæring for terapi/rådgivning og databehandling hos Mette Bram/Training Consult

   

1.   Hvis klienten lider af skizofreni, psykoser eller lignende alvorlige psykiatriske lidelser, har klienten pligt til at oplyse Mette Bram om dette inden sessionen. Mette Bram har ret til at afvise klienter med alvorlige psykiatriske lidelser, hvis Mette Bram vurderer, at klienten ikke vil have gavn af behandlingen.

2.     Resultatet af behandlingen afhænger blandt andet af klientens egen indsats og indstilling. Mette Bram kan derfor ikke stilles til ansvar for resultatet. 

Databehandling

  

1.    Formålet med indsamlingen:

 Formålet med databehandlingen er:

1.     At udføre den bedst mulige serviceydelse/behandling af klienten ved at Mette Bram noterer relevant information, som klienten selv fortæller eller som Mette Bram iagttager under sessionen, til brug senere i sessionen eller for at Mette Bram kan læse op på klientens case inden eventuelle fremtidige sessioner.

2.     At kunne udstede og tilsende faktura og anden information, eksempelvis billeder, links eller bekræftelser på fremtidige aftaler.

,3.     At kunne dokumentere at behandlingen er foregået efter forskriften og er etisk upåklagelig.

4.     At Mette Bram kan bruge casen i anonymiseret, uidentificerbar form til erfaringsindsamling og udgivelser angående erfaring med den pågældende type behandling. Eksempel: Hvis du har fået supervision, kan den erfaring, Mette Bram har fået fra denne behandling, indgå i anonymiseret form, når hun udtaler sig eller skriver om supervision og giver eksempler på sådanne sessioners indhold.

   

2.    Kontaktoplysninger på den dataansvarlige: Mette Bram, mb@trainingconsult.dk, tlf. 38343624.

   

3.   Modtagere eller kategorier af modtagere af oplysningerne: Oplysningerne videregives ikke til tredjepart, med undtagelse af casehistorier, der ifølge punkt 1d i denne samtykkeerklæring kan blive brugt i anonymiseret form i udtalelser og udgivelser af Mette Bram og Training Consult. Her vil disse udgivelser blive offentligt tilgængelige. Disse udgivelser indeholder ingen data, der kan identificere personen.

   

4.   Den registreredes rettigheder til at rette og slette data: Du kan til enhver tid henvende dig til Mette Bram og Training Consult for at få rettet eller slettet dine data. Hvis din casehistorie allerede indgår i anonymiseret form i en udgivelse, kan denne udgivelse ikke trækkes tilbage.


5. Hjemmelgrundlaget for behandlingen:


1.     Den registrerede har givet samtykke ved at underskrive denne erklæring.

2.     Behandlingen af data er nødvendig for gennemførelse af serviceydelsen til den registrerede person.

3.     Behandlingen er nødvendig for at forfølge Mette Bram og Training Consults legitime interesser, og disse interesser overstiger ikke den registrerede persons interesse i ikke at blive behandlet. Mette Bram og Training Consults interesser er: 1. at udføre den bedst mulige behandling. 2. at indsamle erfaring for at kunne optimere samtalebehandlinger og rådgivning samt bidrage til den generelle viden om psykologisk behandling af hensyn til offentlig sundhed (jf. artikel 17(3) i GDPR-lovgivningen). Hvis du ikke ønsker dine data behandlet, kan du trække dit samtykke tilbage.


6.  Rettigheder til at trække samtykke tilbage: Du kan til enhver tid trække dit samtykke til databehandlingen tilbage. Dette gælder dog ikke, hvis din case allerede er blevet benyttet i anonymiseret form til udgivelser, da udgivelserne ikke kan trækkes tilbage. Her kan du trække dit samtykke til at indgå i fremtidige udgivelser tilbage.

   

7.    Muligheder for at klage til den nationale databeskyttelsesmyndighed (Datatilsynet): Hvis du mener, at Mette Bram og Training Consult ikke har behandlet dine data i overensstemmelse med lovgivningen, kan du klage over databehandlingen til Datatilsynet, datatilsynet.dk, tlf. 33 19 32 00.


Relaterede dokumenter:
Guidet mindfulness træning på CD særpris
#1 Meditation at work
 
Bestil  CD'en Meditation at work til særpris

...læs mere

DKK 41,00
(DKK 51,25 inkl. moms.)

 


Copyright © Trainingconsult - All Rights Reserved.

CMS - Content Management System by Media2.